2294040227 Σωτήρος 7, Αρτέμιδα, Αττική info@barkonikos.gr

Σωτήρος 7, Αρτέμιδα, Αττική, Αττικής Τ.Κ.: 19016

Τηλέφωνο: 2294040227

E-mail: info@barkonikos.gr

Κατηγορία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Επισκεψιμότητα: 115866

Ιστοσελίδα: http://www.barkonikos.gr