2294040227 Σωτήρος 7, Αρτέμιδα, Αττική info@barkonikos.gr